شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] امام صادق(ع) محبوبترين برادرانم نزد من كسى است كه عيبهايم را به من هديه كند تحف العقول ص 366 https://telegram.me/joinchat/CYKB6EDKgr8v-F08Zi8dEQ
ساعت دماسنج
پيام عاشقان
رتبه 0
0 برگزیده
902 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پيام عاشقان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top