شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] فعالان فضاي مجازي بيکار نيستند ! گاهي از ما پرسيده مےشود که: چرا اينقدر براي فضاي مجازي وقت مےگذاريد، مگر بيکاريد؟ ما در فضاي مجازي به دنبال #تفريح و سرگرمي نيستيم. به دنبال پر کردن اوقات #فراغت هم نيستيم . به دنبال #اسم و رسم نيستيم. به دنبال التماس دعا از #مسؤلين نيستيم. به دنبال #ريا و خودنمايي و تظاهر نيستيم. نگاه ما به فضاي مجازي #متفاوت است . ما فضاي مجازي را يک #جبهه جنگ مےدانيم. جنگ هميشه با #شليک توپ و تفنگ نيست . فضاي مجازي ميدان #مبارزه است و مبارزه بوده و هست و خواهد بود ، فقط شکل و نوع آن تفاوت کرده است . مبارزه مرد مےخواهد نه انسان #بيکار. همانطور که در دوران جنگ مسلحانه و به تعبيري " #جنگ_سخت" مرداني حضور يافتند که : خانواده داشتند، درس و دانشگاه داشتند، کار و زندگي داشتند. بيکار نبودند ، ولي بزرگترين کارشان شد #دفاع از اسلام و انقلاب و از همه چيز خود گذشتند و #ايثار نمودند. اکنون نيز در ميدان " #جنگ_نرم" بايد حضور يافت. ما که لياقت بيش از اين را نداريم و از هيچ چيزمان نگذشتيم جز اوقات فراغت خود براي دفاع به حد توان و وسع خود. لا يکلف الله نفسا الا وسعها به فرموده رهبر انقلاب #امام_خامنه_اي: فضاي مجازي به اندازه #انقلاب_اسلامي اهميت دارد و عرصه فرهنگي عرصه #جهاد است. اگر از فضاي مجازي غافل شويم اگر نيروهاي مؤمن و انقلابي اين ميدان را خالي کنند مطمئنا #ضربه خواهيم خورد. هر کس به اندازه وسع و #توان و هنر خود بايد در اين ميدان حضور يابد . 1گاهي انسان حرف حق را مےتواند با استدلال قوي و با زبان شيوا و هنرمندانه بيان کند که اين حرف به گوش و چشم هزاران و شايد ميليونها مخاطب برسد . 2گاهي شايد ما حرفي براي گفتن نداشته باشيم اما مےتوانيم انعکاس کارهاي خوب و هنري ديگران در فضاي مجازي بشويم . 3گاهي با يک کلام ، يک جمله مےتوانيم باعث تقويت روحيه جناح مؤمن انقلابي فعال در فضاي مجازي بشويم. به اعتقاد من ، امروزه ذکر مستحبي بعد از نماز ما ، کار فرهنگي و جهادي در #فضاےمجازي است... مقام معظم رهبرى
mp3 player شوکر
پيام عاشقان
رتبه 0
0 برگزیده
902 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پيام عاشقان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top