بخش های مرتبط
پيام دوستان
ساعت دماسنج

عقيل صالح

+ عاشقم گر نيستي، لطفي بکن نفرت بوَرز ، بي تفاوت بودنت هر لحظه آبم ميکند...! #فاضل_نظرے
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
انديشه نگار
نفرت صورت ديگري از عشقه.... چه شاعر زرنگي :)
مادر هما
شعر خيلي قشنگه جناب صالح :) ولي خب نفرت هم حس خوبي نيست .. اينطور بنويسيدش بهتر ني!:) در آغاز محبت گر پشيماني بگو با من ... كه دل ز مهرت بر كنم تا فرصتي دارم ...
همه 5 نظر
انديشه نگار
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} :)سلامت باشيد
مادر هما
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} خير باشه ان شا الله:)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مزرعه غاز
سرداااار عاشق تووو ووو رهبرتم
تسبیح دیجیتال