سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک مشخصات اوقات شرعی

93/10/17
3:42 ص

17 ربیـع الاول سالــروز میـلاد با سعادت

خاتـم الانبــیاء حضـرت محمّـد بن عبـدالله (ص)

بـر مسلمـانـان جهـان مبـارکبـاد . 


و امّـا هفتـه وحدت :

وحـدت شیعـه و سنّـی در این نیست که هـرآنچه شیعیـان در اصـول مـذهب خود بـاور دارند مسلمانـان اهل سنت هـم آنـرا بپذیـرند و یا بالعـکس .


عقـل سلیـم حکـم می کند که مسلمانـان بایـد مصالـح مسلمیـن را مـد نظـر داشته و از تعصب های کورکورانـه دوری جوینـد .


پیـروی از سیـره محمّـدی یک دل و یک صدا در مقابل مشکلات داخلـی بویـژه در مقابل دشمنـان یعنـی « وحدت اسلامـی » .


از بیـن بردن عوامـل جدایـی و زمینه سازی بـرای« وحدت اسلامـی » ممکن است هزینـه هایی داشته باشد امّـا ثمره اش نشان می دهـدکـه این هزینـه ها سرمایه گـذاری است .


« وحدت اسلامی » زمینه سازی می خواهـد که تنـها درتوان علمـای اسلامـی است .


طرح موارد وفـاق و اختلاف به هـر بهانه ایی دامن زدن به اختلاف است حتی اگر نیت خیـر خواهانه در کار باشـد .


جلو گیری از شبهه افکنـی و مقابـله با اهانت کنندگان بـه مقدسات ، اوّل وظیفـه « علمـای اسلامـی » وبعـد وظیفـه « حکومت اسلامی » است .


اگر وحدت اسلامـی نهادینـه می شد آرامـش ، اقتـدار و عـزت اسلامـی بیـن مسلمانـان حاکم می شد و دشمنـی به نام« اسرائیـل » وجود نداشت .

 


اگر چنین شود جـایی برای تنـدروها نخواهد بود و اگر چنین می شـد خسارتهای مـادی و معنـوی توسط جریان هایـی چـون « داعـش » بـر جامعـه مسلمانـان وارد نمی شـد .


قصد داشتم تا به مناسب « هفتـه وحدت » متنـی را با یادداشت های بالا تنظیـم کنم امّـا فرصت نشـد . امیدوارم مفیـد واقع شـود . 


90/1/25
4:8 ص

 اگرمــی خواهید بذر دلــهـره در کودک تان کاشتــه نشود »»

 محیــط امـن خـانه را با دعــوا و خشونت برهم نزنید .

 اگرمــی خواهید در کودک شما احساس حقارت ایجاد نشود »»

  بیش از حد توانش انتظار نداشته و اورا سرزنشش نکنید.

 اگر مــی خواهید کودک تان از درس خواندن بیزار نشود »»

  نمرات همکلاسیهایش را به رخ او نکشید .

 اگر مـــی خواهید فرزند تان نگران درس و امتحانش نباشد »»

 بلافاصله پس از برگشتن به منزل او را بازخواست نکنید .

 اگر مــــی خواهید فرزندی خجالتی نداشته باشید »»»

 در میهمانی ها رفتار او را زیر ذره بین قرار ندهید .

 اگر مـــی خواهید کودک تان اعتماد به نفس داشته باشد »»

 او را از شکست نترسانید و بگذارید شکست را تجربه کند .

 اگر مــی خواهید فرزندتان با جرأت و جسارت بزرگ شود »»

 از او نخواهید در هر کاری برجسته ترین باشد .

 اگر مـــی خواهید فرزندی با نشاط داشته باشید »»

 فعالیت های جسمی اش را محدود نکنید

  اگر مــی خواهید کودک تان به درس علاقمند باشد »»

 مطابق میل خود برایش برنامه ریزی نکنید .

 اگر مـیخواهید آرامش روانی کودک تان به اضطراب تبدیل نشود »»

 همانند یک نگهبان مواظب کارهایش نباشید .

 اگر مـــی خواهید کودک تان با عزت نفس رشد کند »»

 برای ابتکارهای حتی ساده اش ارزش قائل شوید .

 اگر مـــی خواهید در برابر ناملایمات شکننده نباشد »»

 هنگام بروز غم در زندگیتان او را در بی خبری کامل قرار ندهید .

 اگر مـــی خواهید فرزندتان به حرفهایتان گوش نماید »»

 خودتان عامل حرفی باشید که به او می گویید .

 اگر مـــی خواهید فرزندتان مؤدبانه با شما رفتار کند »»

 با دیگران بویژه با بزرگان خانواده و فامیل مؤدبانه رفتار کنید .  

  خدابخش قبادی


89/12/10
8:5 ص

ô     کسی بدون آمادگی در کارها دخالت کند شکست می خورد .

ô     کسی در مکانهایی که مورد سوء ظن است برود متهم می شود .

ô     کسی که زیاد حرف بزند اشتباهاتش فراوان می شود .

ô     کسی که زیاد اشتباه کند حیایش کم   می شود .

ô     کسی که حیای او کم باشد پرهیزگاریش کم می شود .

ô     کسی که پرهیزگاریش کم شود قلبش می میرد .

ô     کسی که قلبش بمیرد وارد جهنم می شود .

ô     کسی که در عیوب دیگران دقت و به آنان اعتراض کند

       اما همان عیب در خودش باشد احمق است .

ô     کسی که به فکر مرگ باشد از ثروت دنیا به کم قانع است .

ô     کسی که بداند گفته ها جزء اعمال است ،

      فقط درباره ی آنچه برای او مفید است سخن می گوید .

ô     قناعت ثروت بی پایان است .

ô     دنیا پلی برای آخرت است .

ô     خانه ی کنار پل و روی پل با اولین طغیان رود صدمه دیده و چه بسا ویران شود .

ô     دنیا دوست هرگز به مقصد نخواهد رسید.

ô     دنیا خانه ای است که بلا همه جای آن را همانند انار وپوسته آن پوشانده است .

ô     آفت دین وایمان عجب و خودپسندی، حسد و فخر و مباهات می باشد .

ô     تا جوان هستی قدر جوانی را بدان .

ô     تا زنده هستی قدر زندگی را بدان .

ô      زمان سلامتی بدن قدرش را بدان .

ô     زمان پولداری قدرش را بدان .

ô     اگر به خاطر چیزهایی که خدا به ما داده شکر کنیم ، فرصتی برای گناه نیست .

ô      مراقب افکـارت بـاش که گـفتارت  مـی شود .

ô     مراقب گفتـارت بـاش که رفتـارت   مـی شود .

ô     مراقب رفتـارت بـاش که عـادتت  مــی شود .

ô     مراقب عـادتت بـاش که شخصیتت  مـی شود .

ô     مراقب شخصیتت بـاش که سرنوشتت مـی شود .

ô     اگر زن و فرزندتان از دوستان و مقربین خدا باشند ، خدا دوستانش را نادیده نمی گیرد .

ô     اگر زن و فرزندت دشمن خدا باشند ، چرا فکر و وقت خودت را صرف دشمن خدا میکنید .

ô     کسی را که دوستش دارید هیچ وقت به خاطر غرورتان زیر پا نگذارید.

ô     غرورتان را به خاطر کسی که دوستش دارید زیر پا بگذارید .

ô     نوشتم تا یادم نرود .  

خدابخش قبادی


89/12/10
8:5 ص

 

ô     کسی که در زندگی برهان دارد بحران ندارد. 

ô     دوست داشتن کسی که سزاوار دوستی نیست نوعی اصراف است. 

ô     اگر شعار بدون شعور باشد شکست آفرین است .

ô     مشکلات خود را روی ماسه ها وموفقیّت خود را روی سنگ مرمر بنویسید .

ô     افتادن در فاضلاب ننگ نیست ، ننگ آن است که در آن بمانیم .

ô     بجای لعنت فرستادن به تاریکی ، شمعی روشن کنید .

ô     مدیر در هر مجموعه ای ، ناخدای آن مجموعه است .

ô     عوامل اصلی موفقیّت تقسیم کار و برنامه ریزی است .

ô     تجربه، معلم بی رحمی است که اول امتحان می گیرد ، بعد درس می دهد .

ô     انسان های بی مطالعه مانند گیاهان بی ریشه اند ، که هر لحظه ممکن است سقوط کنند .

ô     کسانی آدم « حسابی اند » که شادی ها را جمع ، کینه ها را تفریق، محبتها را ضرب ، مهربانی ها را تقسیم کنند.

ô     کسی که خوابیده می توان او را بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده مشکل بیدار می شود .

ô     تجربه بالا تر از دانش است .

ô     دانشمند واقعی کسی است که همه چیز را خود تجربه نکند .

ô     هیچ چیزی مانند خوش اخلاقی زندگی را شیرین نمی کند .

ô     قله های بزرگ ، دره های بزرگ دارند ؛ و انسانهای بزرگ ،

       اشتباهات بزرگی مرتکب می شوند .

 ô     خود را به حساب بکشید ، قبل از اینکه دیگران از شما حساب بخواهند .  

ô     همه می خواهند دنیا را عوض کنند ، دریغا کسی نیست که بخواهد خود را عوض کند .

ô     تمجید و تعریف بیجا از کسی مانند کُشتن اوست .

ô     هیچ چیزی مانند عدالت جامعه را زیبا نمی کند .

ô     زن و مرد لباس یکدیگرند .

ô     خانواده ی خوشبخت مایه ی آرام بخش یکدیگرند .

ô     اخلاق در شکل گیری شخصیت انسان اثرگذار است .

ô     هیچ انسانی در کره ی زمین وجود ندارد که صد در صد سالم باشد .

ô     در خانواده رهبری را جایگزین حاکمیت و فرماندهی کنید .

ô     برای کسب وجهه برای خود تبلیغات نکنید بلکه با رفتار و عمل در پی آن باشید .

ô     به هر آنچه فکر کنید همان می شود .

ô     هر چه بین خود واقعی و خود ایده آل فاصله بیشتر باشد ، اختلالات رفتاری بیشتر است .

ô     کسی که خوب فکر می کند خوب تصمیم می گیرد .

ô     کسی که خوب تصمیم بگیرد کمتر اشتباه می کند .

ô     کسی که کمتر اشتباه کند موفق تر است.

ô     کسی به رزقی که خدا داده قانع باشد ، نسبت به آنچه از دست می دهد غمگین نمی گردد . خدابخش قبادی /دیارعاشقان خدابخش قبادی  


پیام رسان

+ سلام

مـــــدیـــــر
 
خدابخش قبادی[919]
 

نظریه سُست باید نو سازی شود ، تعمیرات جزئی هزینه و خسارت است ، دوست دارم با آدمهای اهل دل درد دل کنم و درد دل آنها را بشنوم . واما این وبلاک : شاید تو صفحاتش هرچیزی پیدا شود . قصد بی احترامی به کسی را ندارم . وابسطه به هیچ حزب و گروهی نیستم ، جانم فدای دین و میهن و همه ی هموطنای دیندار و اهل دل ، خیال تان را راحت کنم به سفارش هیچ کس کار نمی کنم . هر چه پیش آمد خوش آمد . البته سعی میکنم بیشتر از شهداء و دوران دفاع مقدس بنویسم / تا چی پیش بیاید/// اول اینکه : [[عاشقی مراتبی دارد که اولین گام دوست داشتن است]] دوم اینکه : [[ ای بچه مسلمون !!! تمام دنیای کفر و نفاق برای نابودی دین و دنیای ما و برای برهم زدن آسایش و آرامش ما ازحداکثر توانشان استفاده می کنند ، من و شما در چه فکری هستیم ؟ برخیز که فردا تأسف و حسرت فایده ایی ندارد ]]


لـوگـوی وبلاگ
 

عنـاوین یادداشتها
خبر مایه
بایگانی
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
جمله های طلایی و مطالب گوناگون آلبوم محمد حسن اسایش-درپارسی بلاگ خانواده ی خانه کارشناس ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی اندیشه نگار مجله دانستنیهای تاریخ پزشکی رایان چوب عشق است زنده یاد ناصر خان حجازی و استقلال ساده دل تنها به سوی فردا به یاد دوست ►▌ استان قدس ▌ ◄ سیب خیال مصطفی قلیزاده علیار شب های عاشقانه و بارانی... رایحه ی انتظار گروه سایه-shadow group نظرمن هزاران سؤال *** انـتـظـار *** لحظه های آبی سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp فرزانگان امیدوار ****شهرستان بجنورد**** داروخانه دکتر سلیمی عاشقانه ترین وب سایت عاشقانه=چشمان سبز جزیره علم جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی عطرظهور *** نـذر آقـا *** مشاور سـ ـ ـلام جاده های مه آلود داروساز گل باغ آشنایی ماییم و نوای بی نوایی کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان چم مهر کانون فرهنگی شهید خداوردیلو شهریار اسیرعشق خط سرخ شهادت شین مثل شعور ... اسپایکا ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ آخرالزمان و منتظران ظهور عشق سرخ من عقیل صالح بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن کانون توحیدشهر زازران افـــــســ❤ــونگـــ❤ــر ~~~~~~ آشیانه علم ~~~~~~ عشق الهی خورشید پنهان ||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *|| حرف هایی از زبان منطق و احساس داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani همرا ه با چهارده معصوم(علیهم السلام) ویارانشان سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani سه ثانیه سکوت منتظرظهور Mystery به خوبی فکر کن اتشنشانی بنادر کشور کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب مهندس محی الدین اله دادی ختم روزانه قرآن ویژه ماه مبارک رمضان صراط مستقیم سکوت ابدی نهانخانه جان دل نوشته های یک دختر شهید قاصدک رقصی میان میدان مین برادرم نگاهت، خواهرم حجابت مکتب قرآن و عترت تنهایی هایم را با خدا تقسیم خواهم کرد چون او خود تنهاست وبلاگ بایدهلو باشد جبهه مقاومت وبیداری اسلامی پایگاه زمین شناسی 88 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عالی نیوز ...برای تفکر ❤ღ (دلنوشته های من )ღ❤ خیارج سرای من است کلبه درویشی تنهایی افتاب اشک شور دوربین مدار بسته نســــل چـــــهارم سفیر دوستی جلوه های عاشورایی سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani نیمکت آخر به نام آنکه وجودم زوجودش شده موجود تنهایی......!!!!!! دین و جامعه کربلا یادداشتها و برداشتها ستاره لیلای مجنون مروارید رسول ثریای کویر ایران کودکانه دل پرخاطره خنده بازار جکستان طلوعِ واژه جادوی زندگی نگاهی نو به مشاوره farzad almasi z.z سارا احمدی فروشگاه جهیزیه و لوازم آشپزخانه فدک1 فانوس عشق طب سنتی@ رضویّون - دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد عشقولانه .... کربلایی دیگر جنون قلم هــومـــ ســـپـــیـــد مــــ هــر بـا ن تک درخت جاویدان چی بگم؟؟ تراوشات یک ذهن زیبا نودشه؛دانش آموزان دبیرستان شهیدحاجی دوره اول؛نمونه سوالات درسی سکوت سبز رویای شبانه نقدونظر برادرم ... جایت همیشه سبز ... پیامنمای جامع عاشقانه ها بوی سیب ایران من ای وطن یاربسیجی بود نبود پرسش وپاسخ سرزمین اقتدار فرق بین عشق و دوست داشتن دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) تغییر مطلوب ریحانه *** آقاسیدبااجازه... غمکده ماتاآخرایستاده ایم مهتاب ملکوت هدهد باران انتظار تکنولوژی با طعم دوستی .-~·*’?¨¯`·¸ دوازده امام طزرجان¸·`¯¨?’*·~-. حق وباطل تیغی دولبه بانوی پایتخت کاسل آلو ♥ کلبه دلتنگی من ♥ المهدی قزوین آبیک 1450 شیخا قیدار شهر جد پیامبراسلام محقق دانشگاه nazbano مهاجر ارمغان تنهایی فقط عشقو لانه ها وارید شوند PARSTIN ... MUSIC سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها ســنــگــر مــن دوستدار علمدار کویر محبت غریبه ❤ღنیلوفرهای آبیღ❤ sasy team دلتنگ احساس تو ابـــــــــــرار گیاهان دارویی کوثر ولایت تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی کوهستان دیار عالمان انسان جاری - یادداشت های یک طلبه داستان های جذاب و خواندنی گدایی ِ در ِ جانان به سلطنت مفروش نشریه حضور شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ بغض تلخ بلور نازک احساس تنها نون و ریحون دل نوشته طایفه زرگر چون میگذرد غمی نیست غزل عشق یاد نیما علی اصغربامری *×*عاشقانه ای برای تو*×* گوناگون فرمانده آسمانی من خون شهدا مشاوره - روانشناسی ایران * ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ * زیر باران (ابیات و اشعار برگزیده) حرف های تنهایی The best of the best درس های زندگی قائد شهیدان مظلومند سایه عاشقتم من.تو.خدا بلوچستان شبستان سربازی در مسیر دل شکســــته سه قدم مانده به.... ►▌ علوم و معارف اسلامی ▌ ◄ برادران شهید هاشمی دختری ازجنس باران پریا جووون یام‍ــــــــــــــــه‍ـــــــد ـــی نقطه ضعف دفتر تقدیر گروه اینترنتی رهروان ولایت سعادت نامه قدرت کلمات من الغریب الی الحبیب .:گـــــمـــــــنـامی بــــجـــــوی:. دلنوشته های یک فروند چریک بانو... خلوتگه راز خاکیهای آسمانی مدرسه علمیه معصومیه چناران خدمات کامپیوتری ولیعصر (عج) روستای باغ آسیا هوای حوصله ام ابریست زندگی شیرین ماه نگار- گالری هنر های من و دوستم پا توی کفش شهدا سعید جندالمهدی ختم قرآن ، ختم صلوات --- توشه آخرت ✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤ قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری اسیرعشق Manna * عاشقانه ای برای تو * دخی خــــــــاص... مصطفی آشیانه سخن سازمان بسیج اساتید استان تهران دلنوشته های یه دختراسفندی زشت است بی تو زندگی ،زیبای عالم farajbabaii وبلاگ خاتون کرد بشنو این نی چون حکایت می کند ارواحنا فداک یا زینب بهشت بهشتیان مشکات نور الله mystery انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل سکوت باران.... باران مهدی یاران یه دست صدا نداره ツ شلمچه آبیک ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ اواز قطره یــــک جـــــرعـــه بـــــــاران گل یا پوچ؟2 شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک تنـــــــــــــــــــهایی سحر یه دختره تنها دله عاشق . . . تسنیم نسیم پسران علوی - دختران فاطمی چهارفصل سیبک تلخی روزگار.... نفس بزرگترین سایت خنده بازار دلتنگی های مـــــــــــــــن وبلاگ شخصی محمد بی نام گل خشک راه فضیلت نامه ای در راه عشق ... و همچنین گزیده ای از اشعار پسانیمایی پذیرش تحصیلی و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها دستگاه پاپ کورن ساز دل پر خاطره پایه عکاسی مونوپاد + ریموت شاتر بلوتوث مانتو عبایی طرح رنوس, مانتو عبایی نقره ای, مانتو عبایی مسی مکاشفه مسیح چـشـمـکـــ **** همه هستیم دهکده کوچک ما love تقدیم به کسی که باور نکرد دوستش دارم گروه اینترنتی جرقه داتکو کلام عشق امید انتظار من Tarranome Ziba محبت
آوای عـاشـقانـه


برای ورود به صفحه اصلی کلیک کنید دیـارعـاشـقان