سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک مشخصات اوقات شرعی

94/9/15
5:53 ص

وقتی صحبت از محرم و صفر می شود به یاد جمله های معروفی

می افتم که از دوران کودکی ام بار ها و بارها آن را خوانده و

شنیده ام . اما هر بار برایم تازگی داشته و دارد.

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

محـرم مـاه پـیـروزی خـون بـر شـمـشیـر است .

این خون سید الشهدا است که خون‌های همه ملت‌های

اسلامی را به جوش می‌آورد .

جمله هایی که نه تنهادر کوتاه ترین زمان و باکمترین کلماتـش نقش قیام

سرخ اباعبدا... الحسین علیه السلام و یاران فداکارشان رامعرفی نموده بلکـه

با سرعت و دقت به هـدف خـورده و در زمـان و مـکان خاصـی متوقف نشـده

است و در کوتاه ترین زمان اثرات و برکات خودش را نشان می دهدو بـرای

مخاطبش این زمینه را بوجود می آود تا با الهام از قیام کربلاو به تناسب شرایط

خود اثر پذیر قیام کربلا شود .

سلام خدا بر خالق کلمات و جملات انقلابی و عاشـورایی

امام خمینی (ره)وسلام خدا بر رهروانـش

*****************

بعد از واقعه عاشورا تا به امروز بارها و

بـارها برآن بوده اند تا نـام حضرت

ابـاعبـدا... الحسیـن (علیه السلام)

و نهضت جاویدانش را از بین برده

و از اذهـان پاک نمایند . لذا گاهـی

با ویرانی قبـر مطهـر امـام مظلـوم وشهید کربـلا

تا سرحد شخم زدن و زراعت در مرقد مطهر امام حسین (ع)

یا دادن نسبت دروغ و تحـریف واقعیـات حادثه کربـلا وجنایات

بی شماری که حتی قرن ها بعد و تا به امروز نیز ادامه دارد . تا جایی که

گروهی از وهابیون آن وارثان واقعی عصر جاهلیت و یزیدیان امروز « داعـش »

روز عاشورا را روی در و دیوار شهرهای تحت سیطره خود «یـوم الفـرح و السـرور»

تبلیغ میکنند .و تلاش می کنند تـا لکه ننگی که از حادثه کربـلا بر پیـشانی قدمای

هم سلف آنها حک شده است پاک نموده و یا به خیال باطل خود اسم و

رسم حسیـن(علیه السلام) را بـر اندازند . غـافل از آنـکـه ؛

دشمنت کشت ولی نـور تـو خامـوش نـگشت

آن جلـوه کـه فـانـی نشـود نـور خـداست    .

*****  ادامه دارد  *****


94/6/10
9:39 ص

بـی بصیـرت هـا همیـشه یک منـزل باکـاروان عشـق فاصـله دارند . تاریخ گواهــی می دهــدکـه بـی بصیــرت هـای هم عصــرحضـرت آدم (ع)تا حضـرت خاتـم الانبیـاء (ص) ازنعمـت معـرفت و ایمـان قلبــی به فرستاده و حجت خـدا ، محـروم بوده انــد .

مورّخـان نوشته اندکـه : بـی بصیـرت هـای صـدر اسـلام به رسـول اللـّه (ص) می گـفتند : ما خدا و پیامبـران گذشتـه را قبـول داریم امّـا شما را نـه !

پس از رحلت پیامبر اسلام ، از میان مهـاجـران و انصـار ، از میان رزمنـدگان و مجـاهـدان میدان های مبـارزه و حتــی از میـان شـاهـدان مـاجـرای « غــدیــر » به حضـرت علـی بن ابیطالب(ع) می گفتنـد : ما پیامبـر را قبول داریـم امّـا شمـا را نـه !

و پس ازشهادت حضـرت علـی(ع) ، بـی بصیـرت هـای دوران ائـمـه معـصـومیـن (ع) همـواره یک منـزل با غافلـه عاشقـان ولایت فاصلـه داشتـه انـد .

تاریخ گواهی می دهد / دیارعاشقان

درعصر خمینی (ره) نیـز، بـی بصیـرت هـا به مــرجع عـالیقـدر شیعیـان جهــان ، بنیانـگـذار جمـهـوری اسـلامــی ایـران ، امـام خمیـنـی (ره)مـی گـفـتنـد : مـا امـام زمان (عج)را قبـول داریم امـّا شما را نه !

واینک بی بصیرت های عصــر رهبر فرزانه انقـلاب امــام « خامنــه ایـی » مــی گـوینـد : مـا امـام خمینـــی (ره) را قبـول داریم امّـا شمـا را نـه !

وایـن حـــکایت همـچنــان بـاقـــی است .

بی بصیرت های این دوران بدانند که تاریـخ خاطرات امـروز را درخـاطـرش مـی سپـارد و هـر زمانی کــه لـب بـازکنــد مـی گـویـد :

بـی بصیـرت هـا همـیـشـه یک منـزل باکـاروان عشــق فاصـلــه دارنـد و از نعـمت معــرفت بـه حـجـت خـدا محـــرومنـد .


91/11/30
5:1 ص

قسمت دوم

فتنـه احزاب ،گروها و فرقه های الهادی و انحرافی چون :


سازمان مجاهدین خلق ، با مرام مارکسیست و مسلمان/ پیکاری ها ، با مرام مارکسیستی/سازمان چریکان فدائی خلق با مرام مارکسیستی/حزب توده ، با مرام مارکسیست و لنینیست/ جبهه ملی، با مرام ناسیونالیستی و دموکرات (طرفداران دکتر مصدق)/نهضت آزادی، با مرام لیبرال دموکرات/ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با مرام اسلام گرایی متشکل از چندین گروه چریکی اسلامگرا/جبهـه مشارکت ایران اسلامی ،چپـی های سوسیال و طرفـداران سید محمد خاتمـی/سازمان فدائیـان خلق ، با مرام سوسیالیست/ سوسیالیست های گروه پیمان/ حزب اتحادکمونیست کارگری، با مرام مارکسیست و . . .

هرکدام در زمان های مختلف با ظهـور و سقوط خود از توده مردم بریده و گاهی با پای فشاری بر اصول و عقاید خویش ، در مقابل مردم قرار گرفتـه اند تا جایی که با پناه بردن در دامن استکبار ، به نوکری صاحبـان اصلی مرام خویش مشغولند و به نوعـی عامل حوادث و فتنـه گردیدندفتنه های نامرئی و آشکاری که در برخی موارد خسارت و خیانت به مردم و مملکت اسلامی کمتر از فتنـه سال 88 نبوده است .

اگر به جریان منافقیـن ، بنی صدر ، لیبـرال ها ، ملی مذهبی ها و برخی از اصلاح طلبانـی که میهمـان ، مفسـر ،کارشنـاس و کارمنـد شبکه های ماهواره ایی وابسطـه به استکبار جهانی هستنـد نیم نگاهی داشته باشیم باور این ادعـا آسانـتر خواهد بود.

همچنین پس از انقلاب مشاهده گردید که در لباس روحانیت و مرجعیت خائـن های خادم نمـا ، با رخنـه در صفوف علمای دلسوز و متعهـد ، مقابل اندیشه اسلامی و انقلابی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، اندیشه های انحرافـی را ترویج می دادند .

این قبیل فتنه ها ضمن ضربـه زدن به بدنه حوزه های علمیه و  روحانیت اصیل ، عده کثیری از عوام را در مسیر اشتبـاه انداخـته و عامل ریزش های فراوانی از دوستان انقلابی و حامیان نظام شدند.

و بعیـد نیست که در آینده با وجود برخی اشخاص معلوم الحـال کنونی ، حوادثی چون مسئله سیـدکاظم شریعتمداری و آیت الله منتظری ، تکرار نشود . حوادثی که تزویرها و نیرنگ هایش مدرن تر ، الفاظ و ادبیـاتش نه تنها عوام فریبانـه تر بلکه خواص های بی بصیرت را در ورطه سقوط خواهد کشانید .

لذااگر محافظان و مروجان اندیشه ناب و انقلابـی حضرت امام (ره)با سطحی نگری ها و تسامح از کنار اندیشه های انحرافی عبـور کنند باید در انتظار تشکیک هایی که بین نسل جوان بروز خواهد نمود باشند . وچنانچـه نسلی با تشکیک به اموری نگاه کند در مسیر انحراف پرورش خواهد یافت و کسی که در این مسیر انحرافی زنـدگی کند بـه سادگی تسلیم اراده های قوی تر شده و به قولی جاده صاف کن غرب خواهد شد ...................................ادامه دارد


91/11/28
4:6 ص

قسمت اول

ایـام دهـه فجـر فرصتی بود تا مروری بر تحولات سیـاسی و اجتمـاعی سالهـای 57 تاکنـون را داشته باشم .تحولات قابل توجهـی که هرکدامش می توانست انقلاب را به بن بست کشانده و منجـر به شکست نهضت مردمـی و اسلامـی ایران شود . تحولاتی که هدایت و مدیریت آن از وجود مبارک بنیانگـذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امـام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب امـام خامنه ایی برخاسته و حمایت توده مردمی را در بر داشته است .

هدایتـی که تنها به قدرت الهی وصل بوده و با به صدا درآوردن زنگ خطر ، عالمان متعهـد و مسئـولان دلسوز و امت اسلامی ایران را نسبت به فتنـه های نامـرئـی و خطرناک آگاه ساخته اند .

فتنـه هایی که فتنـه گرانش مرموزانه تا سرحد بالاترین رده های مدیریتی نظام رخنـه کرده تا اندیشه های انحرافـی را جایگزین اندیشه های ناب و انقلابـی نمایند .

هرچند در روند مقابله با فتنـه گران هزینه های قابل توجهـی بر دوش انقلاب و مردم انقلابـی ایران گذاشته شد . اما به لطف الهـی درهای روشنایـی بر روی تـوده مردم گشوده شد و نور معرفت ونعمت بصیرت و درست اندیشی در میان توده مردم فراگیـر گردید .

بصیرتی که منجر به تشخیص خـادم از خائـن ، ناخالصـی از خالـص و راستی از کجـی ها گردید . بصیرتی که رشد سیاسی و اجتماعـی را به جایی رسانیده تا مردم با درک مواقع و مواضع مهـم ، بجـا و مقتدرانـه از انقلاب خویش پاسـداری نماینـد .

وبه قولـی در فتنـه های نامـرئـی مردم عصر حاضر برخلاف امت صـدر اسلام عامل تحرک خواص شـده و حتی مؤفـق تر از برخی خواص بی بصیرت عمل کرده اند .

همان فتنـه گرانی که دیروز لباس مدیـران قوای مختلف نظام جمهـوری اسلامی ایران را بر تن داشته و به مرور زمان به اربابان خویش پیوستند و سر درآخور شیاطیـن به خیانت آشکار و شغل فتنـه گری مشغولند .

درقسمتهای بعدی مواردی از فتنـه های نامـرئـی و فتنـه های آشکار آورده خواهد شد .


91/8/11
5:51 ص

به وبلاک  دیارعاشقان  خوش آمدید

مبادا که مابی بصیرت شویم

جدا از حریم ولایت شویم

مبادا چو کوفی شویم نیمه راه

علی و ماند و ناله و حوض و چاه

مبادا که در اوج احساس ها

وطن را سپاریم به خناس ها

مبادا که بی عشق کنیم زندگی

زنیم بی ولایت دم از بندگی


90/9/23
5:2 ص

مراسم برائت ازمشرکین و پیام مقـام معظـم رهبـری حکایت از شروع فصل جدیدی

درمعادلات سیاسی جهان بویژه دنیای اسلام داشت . فصلی که بیش از همه شکوفایی

 اندیشه  سیاسی والهی حضرت امام خمینی (ره) را نوید می دهد . اندیشه هایی که در

 پیامها و سخنرانی هایش از جمله پیام تاریخی به مناسبت کشتار حجاج بیت الله الحرام

 توسط آل سعود به وضوح خودنمایی می کند.

  با مرور جملات شیوا و حکیمانه همراه با اقتدار، درایت و پیش بینی هایش را دیدم

که تاکنون به ملک ظهور نشست و از خود پرسیدم تا چه حدی ما توانسته ایم خودمان

 را باور کنیـم و تا چه میـزان در راستـای تحقـق آرمانهای امـام راحـل تلاش کـردیم ؟


و در حراست و احیای اندیشه ها و گفتمان انقلابی امام راحل ، چه کسانی پشت سر

 مقام معظم رهبری که تیـر بـلا را از هرطرف به جان ودل خریده اند ایستاده اند؟

و یاچگونه شد استحاله شدگان و انقلابیون دیروز ، منافقین و خوارج امروز فرصت

میدان داری بدست آوردند و جامعه را در مسیر خطراتی چون فـتـنه 1388 هدایت

کردنـد ؟ آنچه مسلم است همراهی و حضور توده مردم بودکه روند تحولات اجتماعی

 و سیاسی را به نفع اندیشه های امام راحل (ره) هدایت نمود .

 امید است در انتخاباتی که پیش رو داریم توده مردم همچون گذشته سربلند و پیروز

 باشند و خواص هم با درایت خویش صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه یا همان تنور

 انتخابات را به گونه ایی گرم نمایندکه ضمن توجه به باید و نباید ها و نیاز های جامعه

داخلی کشورمان به تحولات جامعه جهانی بخصوص دنیای اسلام  نگاهی عمیق تر داشته 

 باشند چرا که در این برهه از تاریخ  برای توانمندان عرصه سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی

 وحتی نظامی  شرایط به گونه ایی حکم می کند تا از حداقل فرصت و امکانات کمال

بهره را برده و در راستای راهی که در بهمن 1357 برای ملت ایران گشوده شد را

 برای ملل خواهان تحول  الگو های مناسبی ارائه نمایند والبته این امر امکان پذیر

 نخواهد بود مگر با خدمت همه جانبه به مردم این سرزمین که هر چه بیشتر

 تلاش شود یقینأ مورد الگوی دیگر ملل خواهیم بود . 

ادامه دارد  


90/3/15
3:58 ص

 

  الهی :  

سایه سلسله ولایت عشق را بر سرمان مستدام  بدار

     دیروز ولایت امام خمینی (ره) 

امروز ولایت امام خامنه ایی 

 تمرین اطاعت از ولایت امام زمان (عج) است .

اللّهم عجّل لولیّک الفرج

 


90/3/11
3:51 ص

الـسـلام علیـک یــا روح الله

بیست ودومین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 

حضرت امام خمینی (ره) بر محبان و رهروان طریقش تسلیت باد.

در حلقــــــه درویش، نــــــــدیدیـــــم صفـــــایى 

در صــــومعــــــــــــــه، از او نشنیدیم ندایــــى

 در مــــــدرسه، از دوست نخـــــــــواندیم کتابى

 در مــــــــاذنه، از یار ندیدیــــــم صدایـــــــــى

 در جمـــــع کتب، هیچ حجـــــــابى نـــــــدریدیم

 در درس صحف، راه نبـــــردیــــــم به جــــایــى

 در بتکـــــده، عمــــــــرى به بطـــالت گــذراندیم

 در جمع حـــــریفــــــان نــــه دوایـى و نه دائى

 در جـــــرگه عشــــــــّاق روم، بلکـــــــــه بیــابم

 از گلشن دلــــــدار نسیمـــــى، رد پــــــــایـــى

 این ما و منى جمله ز عقل است و عقال است

 در خلوت مستان، نه منى هست و نه مایى

 


90/2/30
3:23 ص

بر این باورم کسانی که در زمره خطاب این یادداشت قرار می گیرند قدرت تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شان بیشتر از این قلم زنی ها بوده و نیازی به این  تحلیل ها ندارند.  اما با کمال احترام  و درخواست توجه به نکاتی که ممکن است گاهی بواسطه روزمره گی به حاشیه رانده شود و خسارات جبران ناپذیری را در بر داشته باشد تقدیم می دارم .

مردی از قبیله  عشق:  روزگاری نه چندان دور مردی از قبیله عشق با درس آموزی از مکتب حسین بن علی (ع) پرچمی را در این سرزمین به دوش کشید و با ندای هیهات من الذلّة حسینیان را  به ایستادگی در مقابل استبداد ستمشاهی فراخواند و با این قیام و حرکت انقلابی اش نظامی را که می رفت با تمام توانش غیرت مرد و زن مسلمان ایرانی را به تاریخ بسپارد او را به تاریخ سپرد. و برای این مملکت برگ زرینی از تاریخ را نوشت که تا ابد  این برهه از زمان از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد . و این مقطع از دوران  کهن ایران را سرآغازی برای آیندگان به ثبت رسانید. مردی که عمده اهداف  قیامش را می توان اصلاح مردم و جامعه آنهم برای زمینه سازی  ظهور آخرین حجت خداوند روی زمین دانست .

پرسشی از بعضی پیشکسوتان: در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و با درود به ارواح مقدس شهدای انقلاب و  ضمن ابراز ارادت به پیشکسوتان چند پرسش که گوشه ای از دغدغه های دوستداران  انقلاب اسلامی می باشد را تقدیم  میدارم

 آیا بزرگترهای رجال سیاسی و مذهبی امروز و خیلی از دوستان دیروز که به بهانه های گوناگون پـا را از رقابت فراتر گذاشته و به دشنامی و دشمنی همدیگر نشسته اند همرزم میدان های انقلاب نبوده اند؟ 

 آیا اهداف انقلاب را فراموش کرده اند؟ 

 آیا میخواهند انقلابی که بقول امام (ره) انفجارنور بود را با دعوای آب و نان  و پست مقام  ویـا به بهانه های  واهی دیگر  به بی راهه بکشانند؟

 آیا فراموش کرده اند که این انقلاب صاحب دارد؟ 

آیا از یاد برده اند که قـرار بود انقلاب به صاحب اصلی اش یعنی حضرت صاحب الزمان (عج) تحویل گردد؟...

و آیا به خاطر می آورند که بعضی ها می گفتند چون پول مفت نفت در وجود مرد و زن عرب  مزه کرده هرگز دست به شورش و انقلاب نخواهد زد؟  

پس چه شده  که ناگهان جهان عربی و اسلامی  دست به خیزش  زده اند ؟

آیا به سرانجامی که در آن محرومان و مستضعفان بر ستمکران غلبه خواهند داشت را انکار کی کنند ؟    ........

 افول  استبدادگران: سروران چه  بخواهیم و چه نخواهیم پا به عصر و عرصه ایی گذاشته ایم که افول  استبدادگران و ظهور و اوج گیری ستمدیدگان و مستضعفان است عصری که اراده مردم و حاکمیت الهی رقم زده خواهد شد و اگر یقین ندارید  به عمق تحولات منطقه نیم نگاهی داشته تا به حقانیت این یادداشت و حتی به معانی و تعابیر  روایاتی که بارها در مجالس عمومی و خصوصی ذکر کرده اید پی  ببرید . 

سخنی با  پیشکسوتان :البته براین باورم پیشکسوتان این عرصه عهد و پیمانی که برای پاسداری از شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی بسته اند را فراموش نخواهند کرد و می دانند  که اگر کفر نعمتی در کار باشد این سفره الهی از این سرزمین جمع آوری و در سر زمین دیگر پهن خواهد شد و آنروز حسرت و افسوس راه به جایی نخواهد برد . پس بیایید یه ما بیاموزید تا برای پاسداری از نظامی که برایش  انقلاب کرده اید چگونه باید با تحمل سلیقه های متفاوت در کنار هم  شعار الگو بودن امت اسلامی را معنی ببخشیم  و به ما بیاموزید که  دفاع از ارزشهای انقلاب و حمایت از ستون  این خیمه الهی ،  تخریب و تضعیف  خودی ها نیست  و به ما بیاموزید که  امروز اطاعت از ولی فقیه تمرینی برای اطاعت از امام عصر (عج) است  تا  انشاءالله فردا در محضر حضرت حجت حق تمرّدی نداشته باشیم . 


89/12/10
5:15 ص

 سال 1366 همراه تعدادی از بچه های گــردان مســلم بن عقیـل (ع) و جمعی از منتخبین گردانهای دیگه برای آموزش فرماندهی گروهان راهی مقر آموزشی مستقر در هفت تپه شدیم . آموزشی که فشرده اما پربار بود . *   سختی اش هرچه بود گذشت ولی حلاوت دیدار حضــرت امــام (ه) و  آموزه هاش برای همیشه موندگار شد . در اینجا به ذکر دو خاطره اکتفا می کنم .

الف) دیدار با حضرت امام خمینی (ه)

روزهای آخر آموزش نماینده امام در منطقه گرگان و دشت / گلستان فعلی / حاج آقا نــور مفـیـدی ، به مقر آموزشی آمد وبچه ها  هم فرصت رو غنیمت شمرده و با »شعار صل علی محمد یار امام خوش آمد«  و  »یار امام یار امام مارا ببر پیش امام« درخواست دیدار با امام را کردند ،  پایان دوره توفیق زیارت رهبر و مرادمان برایمان حاصل شد و با شور و شوق وصف نشدنی وارد حسینیه جماران شدیم . این اولین دیدارم  با امام  تو جماران  همراه  رزمندگان بود . تا آن روز همیشه برام سوال بود که چرا قبل از بیانات امام مردم گریه می کنن ، واضح تر عرض کنم برایم قایل درک نبود .  اما وقتی نزدیگ حسینیه جماران شدیم حال وهوای خاصی به ما دست داد ،  لحظه ایی که قامت آن ابرمرد تاریخ و سیمای نورانی اش از جایگاه مخصوص  دیده شد نا خود آگاه همراه دیگر رزمندگان فریاد کشیدم و اشک ریختم .  اینجا بود که نتنها جواب سوالم را گرفتم بلکه موج صلابت و جذابیت و آرامش  را در سیمای مبارک مردی که به بزرگی تمام تاریخ بود را با چشم خود دیدم.  روحش شاد و راهش پر رهرو باد .

ب ) خـوابـیـدن روی آب      

در طول آموزش بیشترین کار عملی شنـا و غـواصـی بود، مرحله مقدماتی در  رود خانه دز که از کنار مقر آموزش لشکر می گذشت و برای ادامه کار  راهی سد دز شدیم . از اونجا که با فن شنا آشنایی قبلی داشتم این قسمت از کار برام سخت نبود . عصر یکی از روزها وقتی روی آب دراز کشیده بودم خوابم برد و وارد منطقه  ممنوعه سد شدم . مدتی بعد قایق غریق نجات به آرامی بالای  سرم آمد و گفت :    مگه علامتها رو ندیدی ؟....  سوت زدم چرا جواب ندادی ؟....  وقتی دیدم حسابی گل کاشتم....    دست پیش گــرفتم و گفتم ای بـابـا   یه چرت هم نمی شه زد ؟ شخصی که داخل قایق بود نگاه چپی به من انداخت و دستم را گرفت و به سمت خودش کشید.  چند نفر هم این حادثه  را از دور نگاه می کردند و این موضوع در بین همه پیچید تا جایی که مربیها هم   پیله کرده بودن تا مثلا به من بفهمانن که هر چنددر کاری مهارت خاصی  دارم ولی بی توجهی قابل قبول نیست .  که نتیجه این سخت گیری ها  در کسب رتبه ی بالا ی آموزش برام موثر بودن . و پایان دوره هم پیشنهاد دادن  که برای انجام وظیفه موثر تر به یگان دریایی و یا اطلاعات و عملیات منتقل بشم .

* (اولین دوره آموزش فرماندهی گروهان و دسته به نام شهید حاج حسین بصیر

از مجموعه خاطرات/تیر و مرداد/سال 1366/ خدابخش قبادی  


پیام رسان

+ سلام

مـــــدیـــــر
 
خدابخش قبادی[902]
 

نظریه سُست باید نو سازی شود ، تعمیرات جزئی هزینه و خسارت است ، دوست دارم با آدمهای اهل دل درد دل کنم و درد دل آنها را بشنوم . واما این وبلاک : شاید تو صفحاتش هرچیزی پیدا شود . قصد بی احترامی به کسی را ندارم . وابسطه به هیچ حزب و گروهی نیستم ، جانم فدای دین و میهن و همه ی هموطنای دیندار و اهل دل ، خیال تان را راحت کنم به سفارش هیچ کس کار نمی کنم . هر چه پیش آمد خوش آمد . البته سعی میکنم بیشتر از شهداء و دوران دفاع مقدس بنویسم / تا چی پیش بیاید/// اول اینکه : [[عاشقی مراتبی دارد که اولین گام دوست داشتن است]] دوم اینکه : [[ ای بچه مسلمون !!! تمام دنیای کفر و نفاق برای نابودی دین و دنیای ما و برای برهم زدن آسایش و آرامش ما ازحداکثر توانشان استفاده می کنند ، من و شما در چه فکری هستیم ؟ برخیز که فردا تأسف و حسرت فایده ایی ندارد ]]


لـوگـوی وبلاگ
 

عنـاوین یادداشتها
خبر مایه
بایگانی
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
کانون توحیدشهر زازران خانواده ی خانه جمله های طلایی و مطالب گوناگون ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ آلبوم محمد حسن اسایش-درپارسی بلاگ همرا ه با چهارده معصوم(علیهم السلام) ویارانشان نظرمن رایان چوب اندیشه نگار لحظه های آبی به سوی فردا بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن به یاد دوست هادرباد * روستایی در شرق شهرستان بیرجند * HADERBAD *** نـذر آقـا *** چم مهر شب های عاشقانه و بارانی... خیارج سرای من است تغییر مطلوب آخرالزمان و منتظران ظهور عطرظهور خورشید پنهان منتظرظهور خط سرخ شهادت عشق است زنده یاد ناصر خان حجازی و استقلال مهندس محی الدین اله دادی نوشتار گل باغ آشنایی مصطفی قلیزاده علیار دل نوشته های یک دختر شهید عاشقانه ترین وب سایت عاشقانه=چشمان سبز سکوت ابدی شاعرانه مکتب قرآن و عترت تکنولوژی با طعم دوستی کلبه درویشی فانوس عشق افـــــســ❤ــونگـــ❤ــر بلوچستان محنا قران جاده های مه آلود رایحه ی انتظار فرزانگان امیدوار *** انـتـظـار *** سیب خیال داروخانه دکتر سلیمی سـ ـ ـلام کارشناس ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی شین مثل شعور کربلایی دیگر دنیای آسان ««««« شب های تهران »»»»» اسپایکا سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani برادرم ... جایت همیشه سبز ... چرخ خیاطی چلچلی من قیدار شهر جد پیامبراسلام سه ثانیه سکوت اشک شور ►▌ استان قدس ▌ ◄ قاصدک حنا، دختری با مقنعه مجله دانستنیهای فوریتهای پزشکی و سلامت سیمرغ مجله دانستنیهای تاریخ پزشکی سیب سرخ لیلای مجنون حرف هایی از زبان منطق و احساس جادوی زندگی نشریه حضور گنجدونی عشق سرخ من هوای حوصله ام ابریست برادرم نگاهت، خواهرم حجابت ختم روزانه قرآن ویژه ماه مبارک رمضان جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی رقصی میان میدان مین هزاران سؤال عقیل صالح نگاهی نو به مشاوره گروه سایه-shadow group طب سنتی@ جزیره علم ❤ღ (دلنوشته های من )ღ❤ کانون فرهنگی شهید خداوردیلو شهریار برلیان Mystery ساده دل تنها سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp ****شهرستان بجنورد**** مشاور داروساز ماییم و نوای بی نوایی کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان اسیرعشق ... ~~~~~~ آشیانه علم ~~~~~~ عشق الهی ||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *|| داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani به خوبی فکر کن اتشنشانی بنادر کشور کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب صراط مستقیم نهانخانه جان تنهایی هایم را با خدا تقسیم خواهم کرد چون او خود تنهاست وبلاگ بایدهلو باشد جبهه مقاومت وبیداری اسلامی پایگاه زمین شناسی 88 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عالی نیوز ...برای تفکر تنهایی افتاب دوربین مدار بسته نســــل چـــــهارم سفیر دوستی جلوه های عاشورایی سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani نیمکت آخر به نام آنکه وجودم زوجودش شده موجود تنهایی......!!!!!! دین و جامعه کربلا یادداشتها و برداشتها ستاره مروارید رسول ثریای کویر ایران کودکانه دل پرخاطره خنده بازار جکستان طلوعِ واژه farzad almasi z.z سارا احمدی فروشگاه جهیزیه و لوازم آشپزخانه فدک1 رضویّون - دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد عشقولانه .... جنون قلم هــومـــ ســـپـــیـــد مــــ هــر بـا ن تک درخت جاویدان چی بگم؟؟ تراوشات یک ذهن زیبا نودشه؛دانش آموزان دبیرستان شهیدحاجی دوره اول؛نمونه سوالات درسی سکوت سبز رویای شبانه نقدونظر پیامنمای جامع عاشقانه ها بوی سیب ایران من ای وطن یاربسیجی بود نبود پرسش وپاسخ سرزمین اقتدار فرق بین عشق و دوست داشتن دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) ریحانه *** آقاسیدبااجازه... غمکده ماتاآخرایستاده ایم مهتاب ملکوت هدهد باران انتظار .-~·*’?¨¯`·¸ دوازده امام طزرجان¸·`¯¨?’*·~-. حق وباطل تیغی دولبه بانوی پایتخت کاسل آلو ♥ کلبه دلتنگی من ♥ المهدی قزوین آبیک 1450 شیخا محقق دانشگاه nazbano مهاجر ارمغان تنهایی فقط عشقو لانه ها وارید شوند PARSTIN ... MUSIC سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها ســنــگــر مــن دوستدار علمدار کویر محبت غریبه ❤ღنیلوفرهای آبیღ❤ sasy team دلتنگ احساس تو ابـــــــــــرار گیاهان دارویی کوثر ولایت تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی کوهستان دیار عالمان انسان جاری - یادداشت های یک طلبه داستان های جذاب و خواندنی گدایی ِ در ِ جانان به سلطنت مفروش شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ بغض تلخ بلور نازک احساس تنها نون و ریحون دل نوشته طایفه زرگر چون میگذرد غمی نیست غزل عشق یاد نیما علی اصغربامری *×*عاشقانه ای برای تو*×* گوناگون فرمانده آسمانی من خون شهدا مشاوره - روانشناسی ایران * ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ * زیر باران (ابیات و اشعار برگزیده) حرف های تنهایی The best of the best درس های زندگی قائد شهیدان مظلومند سایه عاشقتم من.تو.خدا شبستان سربازی در مسیر دل شکســــته سه قدم مانده به.... ►▌ علوم و معارف اسلامی ▌ ◄ برادران شهید هاشمی دختری ازجنس باران پریا جووون یام‍ــــــــــــــــه‍ـــــــد ـــی نقطه ضعف دفتر تقدیر گروه اینترنتی رهروان ولایت سعادت نامه قدرت کلمات من الغریب الی الحبیب .:گـــــمـــــــنـامی بــــجـــــوی:. دلنوشته های یک فروند چریک بانو... خلوتگه راز خاکیهای آسمانی مدرسه علمیه معصومیه چناران خدمات کامپیوتری ولیعصر (عج) روستای باغ آسیا زندگی شیرین ماه نگار- گالری هنر های من و دوستم پا توی کفش شهدا سعید جندالمهدی ختم قرآن ، ختم صلوات --- توشه آخرت ✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤ قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری اسیرعشق Manna * عاشقانه ای برای تو * دخی خــــــــاص... مصطفی آشیانه سخن سازمان بسیج اساتید استان تهران دلنوشته های یه دختراسفندی زشت است بی تو زندگی ،زیبای عالم farajbabaii وبلاگ خاتون کرد بشنو این نی چون حکایت می کند ارواحنا فداک یا زینب بهشت بهشتیان مشکات نور الله mystery انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل سکوت باران.... باران مهدی یاران یه دست صدا نداره ツ شلمچه آبیک ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ اواز قطره یــــک جـــــرعـــه بـــــــاران گل یا پوچ؟2 شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک تنـــــــــــــــــــهایی سحر یه دختره تنها دله عاشق . . . تسنیم نسیم پسران علوی - دختران فاطمی چهارفصل سیبک تلخی روزگار.... نفس بزرگترین سایت خنده بازار دلتنگی های مـــــــــــــــن وبلاگ شخصی محمد بی نام گل خشک راه فضیلت نامه ای در راه عشق ... و همچنین گزیده ای از اشعار پسانیمایی پذیرش تحصیلی و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها دستگاه پاپ کورن ساز دل پر خاطره
آوای عـاشـقانـه


برای ورود به صفحه اصلی کلیک کنید دیـارعـاشـقان