سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک مشخصات اوقات شرعی
1 2 >

92/10/17
2:24 ص

v   مؤمنین به ادیان و مکاتب و مذاهب گوناگون ترویج عقاید و اندیشه های خودی ، تضعیف اندیشه های مخالف و دفاع از مرزهای عقیدتی را وظیفه و فریضه مهم خود می دانند .

v     تفاوت اندیشه و اختلاف سلیقه می تواند دشمنی ها و اختلافات فراوانی را بوجود آورد .

v     هریک از طرفین دعاوی و مشاجره های عقیدتی و سلیقه ایی سعی در غالب کردن اندیشه و مرام خود دارند .

v     اگر در تقابل اندیشه ها و سلیقه ها خردورزی و خویشتن داری نباشد اختلاف ها به کینه های آتش افروز مبدل شده و جنگ های طولانی با ضرر و زیان فراوان را بوجود می آورد .

v     افراد متعصب در تهدید و تهاجم عقیدتی همواره شعله های خصومت را روشن نگه می دارند .

v     تندروی ها عامل تهاجم به افراد و سرزمین های دیگران است .

v     تعصب و تندروی دشمن آرامش و مانع سعادت است.

v     متعصب های جاهل سریعتر در دام اختلاف افکنی ها خواهند بود .

v     جاهل بدون آگاهی و جلوتر از عقلای قوم و اندیشه خود ، دست به تهدید و تهاجم فیزیکی و غیر فیزیکی می زند .

v     عقلای هر جماعتی سود بیشتر را در تعادل و آرامش می بینند .

  ****************************

v     برای پی بردن به دسیسه ها و شیوه تهدید دشمنان باید به دشمن شناسی پرداخت .

v     در دشمن شناسی شاخت توان و ابزار تهدید و تهاجم یک اصل است .

v     دشمن و مخالف نامرئی بصورت پنهانی به مخالفت و دشمنی می پردازد .

v     شیطان به عنوان اولین ونامرعی ترین دشمن ، سرمایه های مادی و معنوی را تهدید می کند .

v     ساده ترین راه تهدید شیطان از راه آسیب رسانی توسط انسان به خودش است که ظلم به نفس نام دارد .

v     کم رنگ جلودادن خطوط عقاید و ایدئولوژی درکنار عوض کردن جای واجبات و فرایض الهی با امور غیرضروری و مستحبات رایج ترین راه وسوسه و هجوم شیطان است .

v     آلودگی هایی که به آن رذایل اخلاقی و فضایلی که به آن مراتب تعالی انسانی یاد می شود لشکریان وسپاهیان مهاجم و مدافع در تهدید و تهاجم شیطانی به حساب می آیند.

v     هدف برخی تهدیدها به سرمایه های مادی است که می تواند به تهدید سرمایه های معنوی ختم شود .

v     همانگونه که تهدید و تهاجم در ذات دشمن است حفاظت از ارزشهای مادی و معنوی وظیفه و لازم است .

  ****************************

v     باستان شناسان عمر سکونت بشر را در مناطق مختلف کره خاکی تاده ها هزار سال یاد می کنند . آیا گذشتگان ما به اندازه دو قرن اخیر به زیستگاه خود آسیب رساندند ؟

 v        صنعت و تکنولوژی سند توانایی و برتری بشریت نسبت به موجودات دیگر است . آیا این پیشرفت ها زمینه ساز نابودی زیستگاه موجودات زنده و تهدیدی برای زمین و ساکنانش به حساب نمی آیند ؟

v    هدف صنایع گوناگون وتولیدات مربوطه برای آرامش و خدمتگذاری انسانهاست .

v    عدم دقت در بکارگیری و یا استفاده نابجا از ابزار آرامش می تواند تهدیدی برای آدمی محسوب شود . خواه تصادف با اتومبیل یا برق گرفتگی و خواه جنگ افزارها و بمب باران شیمیایی و هسته ایی باشد .

v    عدم شناخت در نحوه بهره برداری ، نقص فنی ، حوادث غیر عمد یا تصادفی و کاربرد عمدی برای آسیب رسانی به غیر، تهدیدهایی هستند که همراه خدمات صنایع و تکنولوژی دامنگیر انسانها شده است .

 در پایان اینکه :

این یادداشت بنابر درخواست شما دوست عزیز در این ویلاک آمده توضیحات بیشتربرای دوستان و علاقمندان این بحث به صورت شفاهی ارائه می گردد . همچنین توصیه می شود تا برای شرح پیش گیری یا مقابله با تهدیدها از نظرات کارشناسان و اندیشمندان امور مربوطه بهره مند شوید.

انشاء الله


92/10/17
2:17 ص

v     حوادثی چون طوفان ، سیل ، سرما و یخ بندان ، خشکسالی ، آتشفشان ، اجرام آسمانی و ... که در ذات طبیعت نهادینـه می باشند همـواره زمین و ساکنانـش را مورد تهدیدقـرار می دهند . حوادثی که از آن به عنوان بلایـای طبیعی یاد می شود .

v     ساکنان زمین در پی کسب مهارت و بالا بردن تجربه برای دفاع در مقابل قهـرطبیعت هستند ولی تهدید هایش را عمدی فرض نکرده و به سادگی از کنارش عبور می کنند . البتـّه شاید این بدلیل ناتوانی انسان در مقابل قهر طبیعت باشد .

v     حیات و بقای نسل یک اصل روشن در دنیای موجودات و حیوانات هم زیست ما در زمین است .

v     برخی حیوانات برای زنده ماندن چاره ایی جزکشتن دیگر جانوران ندارند و با حمله زندگی آنان به ادامه حیات می پردازند .

v     برخی موجودات در مقابل احساس تهدید از جانب دیگران به دفاع و هجوم مجبور می شوند و همانند رهگذری که حتی اگر قصد حمله به مار نداشته توسط مار گزیده و آسیب می بیند .

v     دانشمندان علوم زیست شناسی می گویند که رشـد و تکثیر هـرموجودی تحت شرایط زیست محیطی متناسب با خودشان صورت می گیرد .

v     باکتری ها و ویروسها هم تحت شرایط زیست محیطی خاص خود رشد کرده و تکثیر میشوند .

v     گروههایی از این موجودات با تکثیر شدن می توانند تهدیدی جدی برای موجودات کره خاکی محسوب شوند .

v     سرعت انتقال ویروس ها و باکتری های بومـی هرمنطقه ایی از جهان به مناطق دیگر به دلیل سرعت جابجایی و گستردگی و عمق مسافرتهـا ، روز به روز آسانتر می شود .

v     دسته ای از ویروس ها در صورت نفوذ در جسم می توانند تا نابودی و تخریب کامل آنرا مورد تهدید قرار دهند .

v     علوم پزشکی و بهداشتی نسبت به دهه های گذشته پیشرفت غیر قابل تصوّری داشته ولی تاکنون بشر نتوانسته از شر تهدیدهای آشکار و پنهان این مهاجمان مرموز در امان باشد .

  ****************************

v     غفلت ازعلوم تئوری و تجربی و نهادینه نبودن خردورزی در امور فردی واجتماعی ، خسارتهای غیر قابل جبرانی بوجود می آورند .

v     اندیشمندان نادانی و جهل را دشمن جدی آدمی به حساب می آورند دشمنی که با تهدیدش همیشه در تعقیب دنیا و آخرت انسانها است .

v     همانگونه که نوع و میزان دانش و بینش افراد متفاوت است نوع و میزان جهالت انسانها نیز متفاوت است .

v     جاهل اعمالی را انجام می دهد که نتیجه اش به ضرر خود و به نفع دیگران تمام می شود و در این میان رقبا و دشمنان از اعمال جاهل حداکثر استفاده را می برند .

v     جاهل تهدیدی برای سرمایه های مادی و معنوی خود و دیگران است .

v     جاهل می تواند در هر کسوت و جایگاهی باشد . خواه رجال مملکتی خواه فرد عادی .

v     افراد نادان جوامع جاهل را تشکیل می دهند و جامعه ایی که جهل بر او حاکم باشد همواره ارزشها و ثروت هایش در کمین دانایان و کیاست آنهاست .

v     جاهل همواره در معرض فریب قرار دارد .

v     عقلا برای کسب منافع بیشتر به سمت منابع سودمند می روند .

v     فریب کم هزینه ترین راه برای سود بردن سودجویان است .

 v    افراد و اماکنی که دارای منابع سودمند باشند در معرض تهدید فرار می گیرند .

v     سود جویان برای دست یابی به منافع بیشتر ،صاحبان منابع را تا سرحد نابودی تهدید می کنند .

v    میزان تهدید به منابع سودمند و ثروتها ، بستگی به ارزش آنها نزد مهاجم دارد .

v    تهدید فرد به فرد ، گروه به فرد یا افراد دیگر و تهدید حکومت به افراد و حکومت دیگر از انواع تهدیدها است که به شکل آشکار و پنهان صورت می گیرد و در بر خی موارد به تهاجم فیزیکی ختم می شود .

v    برخی شکست خوردگان در مقابل تهدید و تهاجم دیگران ، تهدیدی جدی برای خودی ها به حساب می آیند . چرا که تأمین منافع و بقای خود را در دست درازی به منافع خودی می دانند.

v    عده ایی از تسلیم شدگان برای کسب سود و جایگاهی ویژه به مزدورانی مبدل شده و تا مرز تشکیل حکومت مزدوران پیش می روند که به آنها حاکم مزدور می گویند .


92/9/1
10:45 ص

به نام خدا

تعدادی پیام از هم محلی های گرامی رسیده و اینجانب نیزحسب وظیفه

مواردی را تقدیم می دارم

باعنایت به یادداشتهای وبلاک دیارعاشقان موارد مطرح شده از جانب دوستان را

همخوان با این وبلاک ندانسته وپرداختن به امور سلیقه ای را برای خود مفید نمی دانم

با توجه به اینکه این وبلاک بصورت حقیقـی مدیریت می شود . وبا عنایت به اینکه

برخی از پیام های هم محلی های گرامی در حد ادعا و اتهام است وچنانچه اینجانب

قصد ورود به این امور را نمایم ارائه مدارک مستند برای اثبات

ادعا و اتهام لازم است که تاکنون هیچ مدرکی برایم ارسال نشده است .

بازدیدکننده ایی که خواسته تا بطور شفاف افشاگری نمایم در پاسخ بایدعرض کنم که :

الف)درآن جایگاهـی نیستم تا بخواهم به دنبال قاصـر و یا مقـصری بگردم .

ب)چنین اعمالی ضمن اینکه با روحیه ام سازگاری ندارد از نظـر شرعی هم اشکال دارد

ج)علنی کردن هرگونه جرم و یا بزهکاری محل را درسطح اینترنت خلاف مصالح اهالی

به خصوص عزیزانی که خارج از محل سکونت دارند می دانم .

د)دوستانی که دم از افشاگری می زنند چگونه است که برای خودشان از

نام مستعار استفاده میکنند و بقول معروف جرأت ذکر نام خود را ندارند

ولی از اینجانب انتظار معجزه دارند

آیا دوستانی که پیام گذاشته و از وضعیت اعتیاد در محل ابراز نگرانی نمودند

واقعـاً نمی دانند که بلای مخدر دامنگیر سراسر این مملکت بوده و تنها مختص به

این محل نبوده و مقصـر آن بلای خانمانسوز مسئولین محل نیستند .

................... 

دوست عزیز:

اینجانب با کسانی که معرفی و پیشرفت خود را درتخریب دیگران می بینند مخالفم .

با کسانی که فکر می کنند هرکسی که با آنهاست بهترین و هرکسی که مخالف

آنهاست عامل فسـاد و فحشـاء و فتنـه است مخالفم .

با کسانی که پیشرفتـها را نمی بینند و فقط سیاه نمایی می کنند مخالفـم .

دوست گرامی :

آیاتوفیق حضور در مسجد و مجالس های فرهنگی و مذهبی را داشته و جوانان و

نوجوانان محل را دیده اید ؟

آیاحضور با شکوه مردم در تاسوعا و عاشورای حسینی را انکار می کنید ؟

آیا از جلسات قرآنی و مذهبی بانوان محل شنیده اید ؟

آیا حضور اهالی را در ادارات و نهادها آنهم در سطوح مختلف نادیده می گیرید ؟

شک ندارم که برای این پرسشها پاسخ مثبت خواهید داد . پس خوب است بدانیم

که همه و همه از همان محلی است که مرکز فتنه نامیده اید .

در خاتمه اینکه :

اینجانب نمی خواهم اعمال منحرفین و بزهکاران را تأئید و یا نادیده بگیرم .

فقط از آنجایی که برخی دوستان پیام ها را بصورت عمومی برایم ارسال نمودند و از

برخی پیام ها هم بوی توهین به اهالی محل می آمد واینجانب نیز توهین

به هم محلی های خوب خودم را غیر قابل بخشش می دانم

این یادداشت را در صفحه اصلی گذاشتم و توصیه می کنم که این دسته از

دوستان مراقب قلم و بیان خود باشند تا مقابله به مثل نشوند .

والله بصیرٌ بالعباد


92/4/19
4:12 ص

قـطار عشـق سـوی خـدا میرفت ...

ازهر ایستگاهی مسـافـرانی سـوار و در

ایستـگاه بـهشت

همـه پیـاده شـدنـد

جـزء انـدکـی از مخلـصیـن

گـویـا فـرامـوش کـرده بـودنـد که:

مقصــد خــداست .

.................................................

سـلام بـرعاشقـان طـریق عشـق

عـاشقـان و همسفـران !

بـارایحـه دل انگیـز رمضـان

فصـل عاشقـی فـرا رسیـد

عشـق بـازیهای تان ، گـوارای وجـود

التماس دعـا


  

92/2/31
5:50 ص

در حالی که با خودش حرف می زد

مشغول پـرپـر کردن غنچه ی گلـی

روی پـارچه مشکی شده بود .

با چنـد قـدم بلنـد کنارش ایستـادم و

قبـل از خونـدن فاتـحـه ،از زمـزمـه ی سوزنـاکش 

کـه با هـق هقـی آرومی همــراه بـود

شنیـدم کـه مـی گفت :

بـــابـــای خوبــم تـو بگــو کـه بـا

ایـن هـدیــه ایی کـه برات خریـدم

چکار کنــم ؟

خواستـم روز پـــدر خوشحــالت کنـم 

از همـون پــول توجیبـی هام خریدم .

خواستـم غافـلگیـرتم کنــم

امّـا بدجـوری غـافلــگیر شــدم

با شنیدن این جمله

زانو هایم سست شد و کنارش نشستم و

مشغول خوندن فاتحه شدم .

نیم نگاهی به من انداخت و

صدای گریه اش بلنـد شد و گفت ؟

چند روز قبـل

هــدیـــه روز پدر را خریـدم .

(فاتحه ایی هدیه کنیم برای پدران آسمانی)


  

92/1/11
5:57 ع

آنهایی که در راه خدا قدم گذاشته و به الله پیوستن  راهیان نورند

راهیانی که از خونه ها ومحله هایی که ماها از آنجا اومدیم

 هجرت کرده  و در جنوبی ترین تا غربی ترین مرزهای کشور عزیزمون

به جهاد و مبارزه با دشمنان پرداختن .

و با این هجرت و جهاد برگ زرینی از تاریخ را به نام خود به ثبت رسوندن.

راهی را طی کردن که تا نور پیوستن و برای همیشه نورانی موندن .

سلام بر راهیانی که راه نور را انتخاب کردن.

سلام بر راهیان نور .

سلام بر راهیانی که با نور خود چراغ هدایت و مایه افتخارمون شدن .

اگه امروز مارهروان راهیان نور ،

 راه طولانی را طی کردیم تا عرض ادب و احترامی

 داشته باشیم ، با افتخار اعلام میداریم اومدیم تا با حضور در

قتلگاه ها درس ایثار و شهادت را بازآموزی کنیم .

اومدیم در کنار یادمان های شهداء  کوله باری از معرفت را برای دنیا و آخرت

خود برداریم و بیاموزیم که چگونه باید بر بصیرت خویش افزود تا

در برهه های حساس سیاسی و اجتماعی و معنوی

مراقب خود و مطیع ولایت باشیم .

ولایتی که پرچمدار ایثار و شهادت و عدالت است .

 (خوزستان / یازدهم فروردین92 / خدابخش قبادی)


پیام رسان

+ سلام

مـــــدیـــــر
 
خدابخش قبادی[902]
 

نظریه سُست باید نو سازی شود ، تعمیرات جزئی هزینه و خسارت است ، دوست دارم با آدمهای اهل دل درد دل کنم و درد دل آنها را بشنوم . واما این وبلاک : شاید تو صفحاتش هرچیزی پیدا شود . قصد بی احترامی به کسی را ندارم . وابسطه به هیچ حزب و گروهی نیستم ، جانم فدای دین و میهن و همه ی هموطنای دیندار و اهل دل ، خیال تان را راحت کنم به سفارش هیچ کس کار نمی کنم . هر چه پیش آمد خوش آمد . البته سعی میکنم بیشتر از شهداء و دوران دفاع مقدس بنویسم / تا چی پیش بیاید/// اول اینکه : [[عاشقی مراتبی دارد که اولین گام دوست داشتن است]] دوم اینکه : [[ ای بچه مسلمون !!! تمام دنیای کفر و نفاق برای نابودی دین و دنیای ما و برای برهم زدن آسایش و آرامش ما ازحداکثر توانشان استفاده می کنند ، من و شما در چه فکری هستیم ؟ برخیز که فردا تأسف و حسرت فایده ایی ندارد ]]


لـوگـوی وبلاگ
 

عنـاوین یادداشتها
خبر مایه
بایگانی
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
کانون توحیدشهر زازران خانواده ی خانه جمله های طلایی و مطالب گوناگون ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ آلبوم محمد حسن اسایش-درپارسی بلاگ همرا ه با چهارده معصوم(علیهم السلام) ویارانشان نظرمن رایان چوب اندیشه نگار لحظه های آبی به سوی فردا بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن به یاد دوست هادرباد * روستایی در شرق شهرستان بیرجند * HADERBAD *** نـذر آقـا *** چم مهر شب های عاشقانه و بارانی... خیارج سرای من است تغییر مطلوب آخرالزمان و منتظران ظهور عطرظهور خورشید پنهان منتظرظهور خط سرخ شهادت عشق است زنده یاد ناصر خان حجازی و استقلال مهندس محی الدین اله دادی نوشتار گل باغ آشنایی مصطفی قلیزاده علیار دل نوشته های یک دختر شهید عاشقانه ترین وب سایت عاشقانه=چشمان سبز سکوت ابدی شاعرانه مکتب قرآن و عترت تکنولوژی با طعم دوستی کلبه درویشی فانوس عشق افـــــســ❤ــونگـــ❤ــر بلوچستان محنا قران جاده های مه آلود رایحه ی انتظار فرزانگان امیدوار *** انـتـظـار *** سیب خیال داروخانه دکتر سلیمی سـ ـ ـلام کارشناس ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی شین مثل شعور کربلایی دیگر دنیای آسان ««««« شب های تهران »»»»» اسپایکا سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani برادرم ... جایت همیشه سبز ... چرخ خیاطی چلچلی من قیدار شهر جد پیامبراسلام سه ثانیه سکوت اشک شور ►▌ استان قدس ▌ ◄ قاصدک حنا، دختری با مقنعه مجله دانستنیهای فوریتهای پزشکی و سلامت سیمرغ مجله دانستنیهای تاریخ پزشکی سیب سرخ لیلای مجنون حرف هایی از زبان منطق و احساس جادوی زندگی نشریه حضور گنجدونی عشق سرخ من هوای حوصله ام ابریست برادرم نگاهت، خواهرم حجابت ختم روزانه قرآن ویژه ماه مبارک رمضان جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی رقصی میان میدان مین هزاران سؤال عقیل صالح نگاهی نو به مشاوره گروه سایه-shadow group طب سنتی@ جزیره علم ❤ღ (دلنوشته های من )ღ❤ کانون فرهنگی شهید خداوردیلو شهریار برلیان Mystery ساده دل تنها سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp ****شهرستان بجنورد**** مشاور داروساز ماییم و نوای بی نوایی کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان اسیرعشق ... ~~~~~~ آشیانه علم ~~~~~~ عشق الهی ||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *|| داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani به خوبی فکر کن اتشنشانی بنادر کشور کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب صراط مستقیم نهانخانه جان تنهایی هایم را با خدا تقسیم خواهم کرد چون او خود تنهاست وبلاگ بایدهلو باشد جبهه مقاومت وبیداری اسلامی پایگاه زمین شناسی 88 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عالی نیوز ...برای تفکر تنهایی افتاب دوربین مدار بسته نســــل چـــــهارم سفیر دوستی جلوه های عاشورایی سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani نیمکت آخر به نام آنکه وجودم زوجودش شده موجود تنهایی......!!!!!! دین و جامعه کربلا یادداشتها و برداشتها ستاره مروارید رسول ثریای کویر ایران کودکانه دل پرخاطره خنده بازار جکستان طلوعِ واژه farzad almasi z.z سارا احمدی فروشگاه جهیزیه و لوازم آشپزخانه فدک1 رضویّون - دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد عشقولانه .... جنون قلم هــومـــ ســـپـــیـــد مــــ هــر بـا ن تک درخت جاویدان چی بگم؟؟ تراوشات یک ذهن زیبا نودشه؛دانش آموزان دبیرستان شهیدحاجی دوره اول؛نمونه سوالات درسی سکوت سبز رویای شبانه نقدونظر پیامنمای جامع عاشقانه ها بوی سیب ایران من ای وطن یاربسیجی بود نبود پرسش وپاسخ سرزمین اقتدار فرق بین عشق و دوست داشتن دخترای بهتر از فرشتــــــــــــــــــــــه:) ریحانه *** آقاسیدبااجازه... غمکده ماتاآخرایستاده ایم مهتاب ملکوت هدهد باران انتظار .-~·*’?¨¯`·¸ دوازده امام طزرجان¸·`¯¨?’*·~-. حق وباطل تیغی دولبه بانوی پایتخت کاسل آلو ♥ کلبه دلتنگی من ♥ المهدی قزوین آبیک 1450 شیخا محقق دانشگاه nazbano مهاجر ارمغان تنهایی فقط عشقو لانه ها وارید شوند PARSTIN ... MUSIC سلام آقاجان - خرید و فروش محصولات کشاورزی و عطاری ها ســنــگــر مــن دوستدار علمدار کویر محبت غریبه ❤ღنیلوفرهای آبیღ❤ sasy team دلتنگ احساس تو ابـــــــــــرار گیاهان دارویی کوثر ولایت تکنیکهای دوست یابی، دوست خوب، دوست یابی کوهستان دیار عالمان انسان جاری - یادداشت های یک طلبه داستان های جذاب و خواندنی گدایی ِ در ِ جانان به سلطنت مفروش شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ بغض تلخ بلور نازک احساس تنها نون و ریحون دل نوشته طایفه زرگر چون میگذرد غمی نیست غزل عشق یاد نیما علی اصغربامری *×*عاشقانه ای برای تو*×* گوناگون فرمانده آسمانی من خون شهدا مشاوره - روانشناسی ایران * ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ * زیر باران (ابیات و اشعار برگزیده) حرف های تنهایی The best of the best درس های زندگی قائد شهیدان مظلومند سایه عاشقتم من.تو.خدا شبستان سربازی در مسیر دل شکســــته سه قدم مانده به.... ►▌ علوم و معارف اسلامی ▌ ◄ برادران شهید هاشمی دختری ازجنس باران پریا جووون یام‍ــــــــــــــــه‍ـــــــد ـــی نقطه ضعف دفتر تقدیر گروه اینترنتی رهروان ولایت سعادت نامه قدرت کلمات من الغریب الی الحبیب .:گـــــمـــــــنـامی بــــجـــــوی:. دلنوشته های یک فروند چریک بانو... خلوتگه راز خاکیهای آسمانی مدرسه علمیه معصومیه چناران خدمات کامپیوتری ولیعصر (عج) روستای باغ آسیا زندگی شیرین ماه نگار- گالری هنر های من و دوستم پا توی کفش شهدا سعید جندالمهدی ختم قرآن ، ختم صلوات --- توشه آخرت ✤ مـعـبـد شـائــولــیــن ✤ قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری اسیرعشق Manna * عاشقانه ای برای تو * دخی خــــــــاص... مصطفی آشیانه سخن سازمان بسیج اساتید استان تهران دلنوشته های یه دختراسفندی زشت است بی تو زندگی ،زیبای عالم farajbabaii وبلاگ خاتون کرد بشنو این نی چون حکایت می کند ارواحنا فداک یا زینب بهشت بهشتیان مشکات نور الله mystery انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل سکوت باران.... باران مهدی یاران یه دست صدا نداره ツ شلمچه آبیک ღقلبــــــی بــه بلـــندای مــــــــــــــاهღ اواز قطره یــــک جـــــرعـــه بـــــــاران گل یا پوچ؟2 شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک تنـــــــــــــــــــهایی سحر یه دختره تنها دله عاشق . . . تسنیم نسیم پسران علوی - دختران فاطمی چهارفصل سیبک تلخی روزگار.... نفس بزرگترین سایت خنده بازار دلتنگی های مـــــــــــــــن وبلاگ شخصی محمد بی نام گل خشک راه فضیلت نامه ای در راه عشق ... و همچنین گزیده ای از اشعار پسانیمایی پذیرش تحصیلی و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها دستگاه پاپ کورن ساز دل پر خاطره
آوای عـاشـقانـه


برای ورود به صفحه اصلی کلیک کنید دیـارعـاشـقان