شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] کي گفتَه سن که رَسيد به پنجا، فشار مياد به چَندجا سن كه رسيد به پنجاه تازه ميشى روبراه عقل تو كامل شده ذهن تو بالغ شده تازه ميشى مهربون با همگان ،همزبون دنيا برات ، فان ميشه برنامه هات ، ران ميشه بادِ سرت ، كم ميشه دنيا جلوت ، خم ميشه خوب و فروتن ميشى قوى و پيلتن ميشى قدرِ تو ،بالا ميره وصف تو ، هر جا ميره غصه ازت ، دور ميشه چشم حسود ، كور ميشه اگر كه ورزش كنى تمرين و نرمش كنى سالم و سرحال ميشى جوون و قبراق ميشى ميتونى برى تا توچال روان و خوب و خوشحال بخور هر آنچه خواهى مرغ و برنج و ماهى كلسيم و شير و ماست بشنو تو اين حرف راست سبزى و ميوه حتماً قند و شيرينى ،اصلاً شور نكنى ، خوراكت تا كم كنى ، فشارت چربى و فسفود ، نخور كه دورشى از، مرده شور ازين به بعد ، نيت كن قلبتو ، تقويت كن تو پارك برو پياده بى قمپوز و افاده مثل شما ، زيادن محكمو و واندادن مبادا ، دِپْرِس، بشى نحيف و بيحس بشى خنده نره ، ز لبهات شادى نره از چشات اميدو ، جستجو كن بگردو ، زندگى كن لحظه ها رو ، شادى كن خوش باش و خوشحالى كن اگر كه شادى كنى كورتيزولو ،كم كنى دوچرخه يادت نره پا بزنى ، بهتره با جوونا بُر ، بخور دوغ و دلستر ، بخور گاهى هوايى بخور نون و كبابى بخور با ريحون و تُربچه ترشى تره ، پيازچه بازى كن و بچه شو كودك ِ پاينده ، شو با بچه ها بازى كن شوخى و طنازى كن اينا همش ، بهونس مثل شما ، يه دونس اينكه ميگن ، خيلى ها فشار مياد به چن جا قبول ، ولى چه باكِت مشو خموش و ساكت كنون شنو ، پندِ من فاميل ِ دلبندِ من سن كه ملاك نميشه دلت بايد جوون شه پيرى كه خوش زبونه عين جوون ، ميمونه همه ميان ، كنارش صفا كنن، با حالش قصه ميگه ، براشون عوض ميشه ، هواشون بچه ها ، غرق رؤيان بابا بزرگو ، ميخوان مامان بزرگ ، كجايى امشب پيشم ،ميايي؟ درخت اگه پير ميشه پهن و فراگير ميشه سايه ميده ، فراوون تو گرماى تابستون خلاصه سن پنجاه مياد سراغ شما اما بايد شد ، رها ز فكرِ سنِ بالا فقط ، مراقبت كن با سن ، مطابقت كن زندگى كن ، سلامت بى آمپاس و بى زحمت براى فاميلامون دعاى زيرو ،بخون فاميلِ زير پنجاه اميد مايى ،والاه
ساعت دماسنج
پيام عاشقان
رتبه 0
0 برگزیده
902 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پيام عاشقان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top